Organizacja pogrzebu

Zakład pogrzebowy Krawczyk organizuje pogrzeby zarówno na cmentarzach komunalnych, jak i parafialnych.

PORADNIK FUNERALNY:

GDY ZGON NASTĄPIŁ W DOMU

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego. Lekarz, po oględzinach osoby zmarłej wydaje kartę zgonu. W przypadkuśmierci w niedziele, święta lub godzinach nocnych, należy powiadomić lekarza pogotowia pod numerem 999 lub 112(z telefonu koórkowego). Po wizycie lekarza następną czynnością jest zawiadomienie wybranego przez rodzinę zakładu pogrzebowego, kóry przewiezie ciało do chłodni, w której oczekiwać będzie na ceremonię pogrzebową

GDY ZGON NASTĄPIŁ W SZPITALU

Karta zgonu jest wypełniana przez lekarza, który opiekował się osobą zmarłą. Z kartą należy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. Następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy, który przeprowadzi ceremonię pogrzebową.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAŁATWIANIU PGRZEBU W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM:

– Karta zgonu wypisana przez lekarza
– Akty zgonu
– Dowód Osobisty osoby zmarłej i współmałżonka
– Zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymację emeryta ub rencisty gdy zmarły był na emeryturze lub rencie.

W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM USTALAMY SZCZEGÓŁY POCHÓWKU TAKIE JAK:

– Wybór trumny lub urny i wieńcy
– Datę pożegnania i pogrzebu lub kremacji
– Określenie rodzaju obrządku lub kremacji lub ustalenie szczgółów pogrzebu świeckiego