Śmierć bliskiej osoby to niezwykle trudny moment w życiu każdego z nas. W takich chwilach, oprócz przeżywania żałoby, musimy dopełnić wielu formalności, w tym uzyskanie aktu zgonu. Poniżej przedstawiamy procedurę uzyskania tego dokumentu, który jest niezbędny do organizacji pochówku.

Stwierdzenie Zgonu – Procedura

Aby uzyskać akt zgonu, konieczna jest karta zgonu. Jeśli śmierć nastąpiła w domu, często pojawiają się pytania, czy ratownik medyczny może potwierdzić zgon. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 03.08.1961 r., członkowie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, w tym ratownicy i pielęgniarki, nie mają uprawnień do formalnego stwierdzenia śmierci i wystawienia karty zgonu.

Stwierdzeniem zgonu i wystawieniem karty zgonu może zająć się wyłącznie lekarz. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 05.12.1996 r. stanowi, że lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań lub sekcji zwłok. Lekarz jest również odpowiedzialny za wystawienie karty zgonu na podstawie badania pośmiertnego.

Jak Uzyskać Akt Zgonu?

Zanim odbędzie się pogrzeb, należy zgłosić śmierć członka rodziny w urzędzie stanu cywilnego. Termin zgłoszenia wynosi trzy dni od daty wystawienia karty zgonu. W przypadku śmierci z powodu choroby zakaźnej, zgon trzeba zgłosić w ciągu 24 godzin.

Zgłoszenia zgonu może dokonać małżonek zmarłego, pozostała rodzina (dzieci, wnuki, rodzice) lub pełnomocnik rodziny. Aby uzyskać akt zgonu, należy przedstawić kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego oraz własny dokument tożsamości.

Akt zgonu należy załatwić osobiście w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. Zgłoszenie wniosku o akt zgonu jest bezpłatne. Po zarejestrowaniu otrzymamy bezpłatny skrócony odpis aktu zgonu od kierownika urzędu stanu cywilnego. Po zgłoszeniu śmierci, zmarły zostaje automatycznie wymeldowany, a jego dowód osobisty traci ważność.

Wniosek o Zasiłek Pogrzebowy

Koszty pogrzebu mogą być pokryte w całości lub częściowo z zasiłku pogrzebowego, którego wysokość wynosi 4000 zł. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci lub dnia pogrzebu, jeśli pojawiły się problemy z pochówkiem, np. w związku z identyfikacją zwłok.

Zakład pogrzebowy Krawczyk z Piotrkowa Trybunalskiego pomaga w załatwieniu formalności związanych z organizacją pogrzebu i uzyskaniem zasiłku pogrzebowego. Należy jednak pamiętać, że akt zgonu musimy załatwić osobiście zaraz po śmierci bliskiej osoby.

Podsumowanie

Uzyskanie aktu zgonu jest kluczowym krokiem w procesie organizacji pogrzebu. Zakład pogrzebowy Krawczyk z Piotrkowa Trybunalskiego oferuje kompleksową pomoc w tych trudnych chwilach, wspierając rodziny w załatwieniu niezbędnych formalności i organizacji godnego pochówku. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i uzyskać niezbędne wsparcie.

Zapraszamy do kontaktu z Zakładem Pogrzebowym Krawczyk, abyśmy mogli pomóc w organizacji godnej ceremonii pogrzebowej w Piotrkowie Trybunalskim. Nasze doświadczenie i profesjonalizm zapewnią, że ostatnie pożegnanie będzie pełne szacunku i godności