Organizacja pogrzebu

Ceremonie pogrzebowe organizujemy na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych. Zajmujemy się także obsługą pogrzebów świeckich.
Nasze biura znajdą Państwo w Moszczenicy (ul. Gazomska 1) oraz w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Cmentarna 14) i w Grabicy (nr 54).

PORADNIK FUNERALNY:

GDY ZGON NASTĄPIŁ W DOMU

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego. Lekarz, po oględzinach osoby zmarłej wydaje kartę zgonu. W przypadku śmierci w soboty, niedziele, święta lub w godzinach nocnych, należy powiadomić lekarza pogotowia pod numerem 999 lub 112. Po wizycie lekarza następną czynnością jest zawiadomienie wybranego przez rodzinę zakładu pogrzebowego, który przewiezie ciało do chłodni, w której oczekiwać będzie na ceremonię pogrzebową.

GDY ZGON NASTĄPIŁ W SZPITALU

Karta zgonu jest wypełniana przez lekarza, który opiekował się osobą zmarłą. Z kartą należy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu. Akt zgonu wydawany jest tylko w USC właściwemu miejscowości, w której nastąpił zgon. Następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy, który zajmie się przeprowadzeniem ceremonii pogrzebowej.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAŁATWIANIU PGRZEBU W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM:

– Karta zgonu wypisana przez lekarza
– Akt zgonu
– Dowód osobisty osoby zmarłej i wnioskodawcy do zasiłku pogrzebowego (najbliższa osoba z rodziny)
– Zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymację emeryta/rencisty gdy zmarły był na emeryturze lub rencie.

W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM USTALAMY SZCZEGÓŁY POCHÓWKU TAKIE JAK:

– Wybór trumny lub urny i wieńców
– Datę pożegnania i pogrzebu lub kremacji
– Określenie rodzaju obrządku lub kremacji lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego
– Wypłatę zasiłku pogrzebowego
– Oprawę muzyczną pogrzebu