Śmierć bliskiej osoby i organizacja pogrzebu nie jest łatwym przeżyciem. Jednak w tym czasie musimy wybrać odpowiednią firmę pogrzebową, aby pogrzeb przebiegał bez żadnych zakłóceń. Obecnie firmy świadczące usługi pogrzebowe w Piotrkowie Trybunalskim oferują wiele rozmaitych czynności związanych z pogrzebem. Na co jednak należy zwracać uwagę, wybierając konkretny zakład pogrzebowy w Piotrkowie Trybunalskim?

Kompleksowość usług pogrzebowych

Decydując się na skorzystanie z usług danego zakładu funeralnego, bardzo ważnym czynnikiem jest jego oferta. Pracownicy zakładu pogrzebowego powinny pomóc bliskim zmarłej osoby załatwić wszelkie formalności związane z pochówkiem. Formalności te związane są z odbiorem aktu zgonu, wykupieniem miejsca na cmentarzu, omówieniem z księdzem kwestii związanej z mszą, a także wypełnieniem wniosku o zasiłek pogrzebowy. Warto również zorientować się, czy dany zakład pogrzebowy oferuje usługi związane z samymi czynnościami pogrzebowymi, czyli np. czy zajmuje się sprzedażą trumien i urn, zamawianiem kwiatów pogrzebowych. Własne trumny na sprzedaż posiada np. zakład pogrzebowy Resurrexit z Sidziny w województwie małopolskim.

Poza tym każdy dobry zakład funeralny posiada odpowiedni sprzęt nagłośnieniowy, który wykorzystywany jest na cmentarzu podczas ceremonii pogrzebowej. Zakłady pogrzebowe coraz częściej wyposażone są również w inne akcesoria przydatne na pogrzebie jak np. baldachim osłaniający grób, winda ułatwiająca opuszczanie trumny z ciałem zmarłego do grobu czy nawet stojak na zdjęcie zmarłej osoby. Oczywiście nie można zapomnieć o podstawowych kwestiach. Jedną z nich jest transport zwłok. Taka usługa jest konieczna, jeśli miejsce pochówku oddalone jest od kościoła. Transport ciała zmarłego jest przydatny nie tylko w dniu pogrzebu, lecz także w dniu jego śmierci. Często zmarłego należy przewieźć nawet kilkaset kilometrów, dlatego warto wybrać usługi firmy, która zagwarantuje taki transport.

Kultura pracowników zakładu pogrzebowego w Piotrkowie Trybunalskim równie ważna co zakres usług

Oprócz kompleksowości usług oferowanych przez zakład pogrzebowy musimy zwrócić uwagę na profesjonalne podejście pracowników do wykonywanych czynności. W trakcie kontaktowania się z pracownikami zakładu warto przyjrzeć się sposobowi zachowania, a także budowaniem relacji. Pracownicy zakładu pogrzebowego w Piotrkowie Trybunalskim powinni cechować się empatią, a do tego muszą być przygotowani na rozmaite pytanie kierowane w ich stronę. Odpowiedzi przez nich udzielane powinny być merytoryczne, aczkolwiek jednocześnie powinny wykazywać współczucie i wsparcie.

Jeśli mamy do czynienia po raz pierwszy z danym zakładem funeralnym, dobrym pomysłem jest znalezienie opinii na jego temat w Internecie lub wypytania o wszystko osób, które z usług konkretnego zakładu korzystały. Oczywiście powinniśmy sprawdzać zakłady pogrzebowe z naszej okolicy, ponieważ ich pracownicy dobrze znają się z lokalnymi proboszczami, pracownikami szpitali czy zarządem cmentarza. To wszystko sprawia, że załatwianie formalności pogrzebowych przebiega znacznie szybciej.